Pasaż Grodzki – Litery 3D LED


L
itery Przestrzenne z podświetleniem LED, to w tym przypadku logotyp o długości całkowitej 7 metrów, zamocowany na budynku Pasażu Grodzkiego od strony skrzyżowania z ulicą Grodzką i Sobieskiego. Średnia wysokość liter to ok 90 cm. Jest to informacja istotna dla każdego kto chciałby zwrócić uwagę klientów reklamą tego typu.

Teraz wystarczy spojrzeć na Pasaż Grodzki aby sprawdzić jak w rzeczywistości prezentują się nasze litery przestrzenne oraz jaka jest ich czytelność z danej odległości.