Pasaż Grodzki – Litery Przestrzenne XPS

K
olejną pracą zleconą przez Firmę Rank Progress było wykonanie liter przestrzennych ze styroduru (XPS) z licem plexi oraz wykonanie i montaż urządzeń bramowych typu U-10b, spełniających funkcję ostrzegawczą oraz ograniczających wjazd pojazdów o zbyt dużej wysokości.